skip to Main Content
+90 (212) 220 81 51 [email protected]

Orsabil için insan, kaynak değil; kıymettir.

Orsabil’in, çalışan politikası insan kaynağının ‘kıymet’ olduğu bilinci ve yaşam boyu eğitime olan inancı ile şekillendirilmiştir. Orsabil bu yüzden çalışan memnuniyetine önem vermekte ve çalışanlarının potansiyellerini ve yeteneklerini daha iyi bir Orsabil için kullanmalarını teşvik etmektedir. Orsabil, çalışanlarının yüksek performans sergileyebilecekleri, sürekli eğitimlerle bireysel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmaya devam etmektedir.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu

    İsim Soyisim (zorunlu)

    Mail (zorunlu)

    Telefon (zorunlu)

    CV (zorunlu)

    Back To Top